Zwroty wykonywane są w terminie do 14 dni roboczych, po przesłaniu formularza zwrotu towaru dostępnego poniżej. Formularz należy wysłać na adres e-mail: kontakt@mrespekta.com, wpisując w tytule numer zamówienia. Po oderwaniu klipsa zwroty nie są przyjmowane.

Follow us on instagram

Subscribe to get news

Copyright 2022 m.respekta Agency: scepter.agency